PROSTĚ POMÁHÁME.

NEJLÍP, JAK UMÍME.

Prostě pomáháme. Nejlíp, jak umíme.

 

Dělá nám radost, když můžeme pomáhat. Jsme tady, abychom pomáhali lidem
překonávat překážky, které jim do cesty přinesl život.

Abychom mohli pomáhat profesionálně, zaměřujeme se na dvě oblasti.

Podporujeme rodiny, v nichž žije člověk s PAS, a instituce, které s autismem pracují.

Podporujeme vzdělávání dětí a rozvoj občanské společnosti.

— NAŠE POSLÁNÍ —

Více o autismu.

V současné době se zaměřujeme na dvě oblasti: na podporu lidí s poruchou autistického spektra a institucí, které s autismem pracují; na vzdělávání dětí a rozvoj občanské společnosti.

Ke každému projektu přistupujeme individuálně a snažíme se, aby naše pomoc byla smysluplná a měla dlouhodobé výsledky.

— PROJEKTY —

AUTISMUS

VZDĚLÁVÁNÍ

Naším cílem je pomáhat dětem a mladým lidem nacházet cestu pro jejich dlouhodobý rozvoj a osobní růst ve 21. století bez ohledu na to, jaké mají materiální podmínky. Proto podporujeme a realizujeme následující projekty:

 

Inspiro: Chceme umožnit nadaným dětem další rozvoj, inspiraci a motivaci v oblastech, které je zajímají a kterým se chtějí dlouhodobě věnovat. V rámci projektu umožňujeme dětem, které mají reálný zájem a jsou připraveny pracovat na svém rozvoji, aby se setkaly se špičkami oborů, které je zajímají, a poznaly, jak reálně práce v daném oboru vypadá, co vyžaduje a co přináší. V rámci Inspira chceme výrazně podporovat také rozvoj hodnot a principů dětí, ať už přímo v rámci vzdělávání nebo nepřímo, například ve sportu.

 

 

Aspen Young Leaders Program: Každý rok se scházejí vyjímeční mladí lidé z různých profesních oblastí (umění, business, veřejná správa) a diskutují aktuální témata, rozšiřují si svůj náhled a prohlubují své znalosti. Debata je moderována experty a renomovanými hosty.

Chceme, aby lidé s PAS měli šanci žít svůj život. Proto se v naší nadaci zaměřujeme na tyto tři oblasti:

 

Podpora rodin, v nichž je člověk s PAS.

Dělá nám radost, když je rodina díky našemu příspěvku schopná zakoupit dítěti s PAS věc, kterou nezbytně potřebuje pro své fungování.

Kromě toho podporujeme na individuální bázi také vybrané terapie nebo asistenční služby v kritických situacích (např. když se rodič ocitne bez práce).

 

Podpora institucí, které pracují s lidmi s PAS.

Podporujeme instituce, které v ČR prosazují systematické změny zaměřené na lidi s PAS v oblastech sociální podpory, v poskytování a financování behaviorálních terapií.

Při podpoře těchto oblastí se zaměřujeme především na instituce, zatímco individuální podporu poskytujeme jen vyjímečně.  Pro organizace pečující o lidi s PAS zajišťujeme komunikační pomůcky, pomáháme financovat náklady spojené s dopravou lidí s PAS na akce těchto institucí, apod. Školám, kde studují žáci s PAS pomáháme zlepšovat celkové prostředí, spolufinancujeme vybavení těchto škol speciálními pomůckami, organizujeme různé akce (výlety, besídky) a podporujeme školení a vzdělávání pedagogů a odborných pracovníků.

 

Šíření osvěty ve společnosti. Chceme přispívat k tomu, aby společnost uměla chápat, tolerovat a žít s lidmi s poruchou autistického spektra.

 

Nadace je vedená její zakladatelkou Janou Řehákovou, která udržuje nadaci v chodu, pracuje na projektech a organizuje vše potřebné. Nadaci tvoří zároveň ale všichni ti, kterým není osud druhých lidí lhostejný a kteří přispívají skrz nadaci k tomu, aby i jejich zásluhou byl tento svět lepší.

Správní radu nadace tvoří Marcela Žlebková, Jana Řeháková a Libor Matura. Revizorem je Inga Hajmánová.

— TÝM —

— KONTAKT —

Nadace VIGO Foundation

Kancelář:

U Průhonu 1589/13a

170 00 Praha 7

 

Sídlo:

Ke Kulišce 2618/1g

164 00 Praha 6

 

info@nadacevigo.cz

www.nadacevigo.cz

 

Účet: 593 651 4001/5500

IČ: 248 140 08

 

© VIGO Foundation 2014.

Nadace VIGO Foundation | Ke Kulišce 2618/1g | 164 00 Praha 6

www.nadacevigo.cz | info@nadacevigo.cz